วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง  กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น   ดังนี้

“ชุมชนสงบสุข ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง การคมนาคมสะดวกทั่วถึง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน”

ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer