กองสวัสดิการสังคม

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

000-0000000
นางสาวธญวรรณ ตัณตรีบูรณ์
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวรุสนีดา อาแวเต๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer