กองช่าง

นายนันทพล สะมะแอ
ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายมาซือแล ซะเซะ
นายช่างโยธา
นางสาวนูรียะ ต่วนสุหลง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายมูฮำมัดซาวาวี อาหะมะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิมุข ชูช่วย
ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
นายวิวัฒน์ ศรีทองขวัญ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer