กองคลัง

นางสาวประยอม หน่อแดง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุมณฑา ไชยยะ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอัมรา ดาโอ๊ะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมณีรัตน์ พุทธรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer