กองการศึกษา

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นายอุสมาน เร็งมา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอาฟารุส ยะปา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสุปราณี มะแว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นายอาซือรี อาแวเลาะ
คนงานทั่วไป
นางสาลีนา อารอมะ
ครู ศพด.โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
นางสุรรักษ์ เด่นศุภกุล
ครู ศพด.โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
นางสาวรอฮานี สตอปา
ครู ศพด.โรงเรียนนิคมพัฒนา 10

นางสัมสีย๊ะ ลาเต๊ะ
ครู ศพด.โรงเรียนนิคมพัฒนา 4
นางซูลบายด๊ะ ยูนุ
ครู ศพด.โรงเรียนนิคมพัฒนา 4
นางสาวยามีละ บินอีซอ
ผู้ดูแลเด็กโรงเรียนนิคมพัฒนา 4

นางโสภา รูปโอ
ครู ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา
นางสาวคอลีเปาะ มะยิ
ครู ศพด.บ้านราษฎร์พัฒนา
นางโรสลีนา บินหะมะ
ผู้ดูแลเด็กบ้านราษฎร์พัฒนา

ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer