ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2565 (ดู : 15)
   
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ครั้งเเรก (ดู : 24)
   
ประชุมสภาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ดู : 87)
 
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
 
    เปิดอ่านไฟล์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล  อ่าน 1 ครั้ง (อ่านต่อ)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 
งบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมงแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.มาโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.มาโมง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.มาโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.มาโมง
ประกาศองค์การบริหารส่วนมาโมง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนมาโมง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
 
ประกาศตรวจรับพัสดุในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ อบต.มาโมง (งวดที่ 1) งวดสุดท้าย 
ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยไอตีมุง 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไอปูลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านไอปูลง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ผ้าคลุมผม (ดู:1620)
 
จุดชมวิว ...
น้ำตกสาย...
แหล่งท่อ...
 
 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ประจำปี 2564 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 .หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี2563 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
  16 ม.ค. 2565, 23:20:52 น.  (ดู  6:ตอบ 0)
  13 ม.ค. 2565, 03:18:10 น.  (ดู  6:ตอบ 0)
  31 ธ.ค. 2564, 04:23:15 น.  (ดู  541:ตอบ 0)
  19 ธ.ค. 2564, 21:37:04 น.  (ดู  754:ตอบ 8)
  16 ธ.ค. 2564, 02:26:01 น.  (ดู  198:ตอบ 0)
  13 ธ.ค. 2564, 23:59:39 น.  (ดู  18:ตอบ 0)
  1 ธ.ค. 2564, 18:25:38 น.  (ดู  1780:ตอบ 16)
  24 พ.ย. 2564, 19:14:01 น.  (ดู  23:ตอบ 0)
  22 พ.ย. 2564, 16:55:35 น.  (ดู  23:ตอบ 0)
  14 พ.ย. 2564, 20:18:27 น.  (ดู  223:ตอบ 0)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail:mamong551623@hotmail.com
ดูแผนที่ Google Map