วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 (ดู : 27)
   
ประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 (ดู : 22)
   
โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2565 (ดู : 47)
 
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ฯ
 
    เปิดอ่านไฟล์  
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกEIT ปี2565
    อ่าน 107 ครั้ง (อ่านต่อ)
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ฯ 
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ประจำปีงบประมาณ 2564
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกEIT ปี2565
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไอตีมุง 1 หมู่ที่ 4 (ปร4,ปร5,ปร6) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(คสล.ซอยไอตีมุง 1ม.4) 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปี ประจำปี พ.ศ.2564 
รายงานผลการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ผ้าคลุมผม (ดู:1700)
 
จุดชมวิว ...
น้ำตกสาย...
แหล่งท่อ...
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ประจำปี 2565 
 คู่มือ การใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 
 
  17 พ.ค. 2565, 19:43:52 น.  (ดู  24:ตอบ 0)
  17 พ.ค. 2565, 11:57:57 น.  (ดู  3:ตอบ 0)
  15 พ.ค. 2565, 15:11:11 น.  (ดู  8:ตอบ 0)
  29 เม.ย. 2565, 14:05:13 น.  (ดู  58:ตอบ 0)
  28 เม.ย. 2565, 07:02:14 น.  (ดู  15:ตอบ 0)
  26 เม.ย. 2565, 02:12:08 น.  (ดู  21:ตอบ 0)
  16 เม.ย. 2565, 21:27:21 น.  (ดู  46:ตอบ 0)
  10 เม.ย. 2565, 16:34:35 น.  (ดู  33:ตอบ 0)
  28 มี.ค. 2565, 18:45:16 น.  (ดู  75:ตอบ 0)
  20 มี.ค. 2565, 14:17:52 น.  (ดู  58:ตอบ 0)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail:mamong551623@hotmail.com
ดูแผนที่ Google Map