ประชุมสภาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 (ดู : 42)
   
โครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2564 (ดู : 100)
   
โครงการแข่งขันกีฬาสี สัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด (มาโมงเกมส์) ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 402)
 
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.มาโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.มาโมง
 
    เปิดอ่านไฟล์  
  ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.มาโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.มาโมง
    อ่าน 54 ครั้ง (อ่านต่อ)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.มาโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.มาโมง 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบต.มาโมง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายก อบต.มาโมง 
ประกาศองค์การบริหารส่วนมาโมง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนมาโมง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤมิชอบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
ประกาศตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ซอยไอตีมุง 1 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไอปูลง 1 หมู่ที่ 7 บ้านไอปูลง  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-gp) ไตรมาส ที่ 2
ผ้าคลุมผม (ดู:1588)
 
จุดชมวิว ...
น้ำตกสาย...
แหล่งท่อ...
 
 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ประจำปี 2564 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 
 .หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปี2563 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประ
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
  24 พ.ย. 2564, 19:14:01 น.  (ดู  3:ตอบ 0)
  22 พ.ย. 2564, 16:55:35 น.  (ดู  5:ตอบ 0)
  14 พ.ย. 2564, 20:18:27 น.  (ดู  203:ตอบ 0)
  31 ต.ค. 2564, 16:15:15 น.  (ดู  3237:ตอบ 44)
  20 ต.ค. 2564, 18:03:47 น.  (ดู  546:ตอบ 8)
  18 ต.ค. 2564, 17:19:14 น.  (ดู  22:ตอบ 0)
  15 ต.ค. 2564, 11:39:56 น.  (ดู  35:ตอบ 0)
  15 ต.ค. 2564, 00:31:40 น.  (ดู  25:ตอบ 0)
  13 ต.ค. 2564, 10:08:42 น.  (ดู  21:ตอบ 0)
  2 ต.ค. 2564, 20:11:58 น.  (ดู  1187:ตอบ 11)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail:mamong551623@hotmail.com
ดูแผนที่ Google Map