สมาชิกสภา อบต.
นายอิสมะเเอ สาเเละ
ประธานสภา อบต.มาโมง

นางสาวสารีนา ยะปา
รองประธานสภา อบต.มาโมง
นางสาวต่วงซาวีย๊ะ กูหะยี
เลขานุการสภา อบต.
นางสาวอรนุช ตาเยะ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 1
นายอาลียะ อูเซ็ง
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 2
นายยูมือรี อาเเวเลาะ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 3
นายอมร พรหมจันทร์
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 4
นายสมาน ดือเระ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 5
นายเจ๊ะยิ บินเจ๊ะฮะ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 6
นายมะสอเร็ง สะมะเเอ
สมาชิกอบต. หมู่ที่ 10

ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer