แหล่งท่องเที่ยว
น้ำตกสายรุ้ง
น้ำตกสายรุ้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านปารีย์ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer