ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big cleaning day
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 น. นางซียะ หนูภิรมณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมา ร่วมกันทำกิจกรรม Big cleaning day เพื่อทำความสะอาดบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง โดยได้การสนับสนุนรถดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง เพื่อมาฉีดบริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน????
ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail : mamong551623@hotmail.com
© Copyright 2012. mamong.go.th All rights reserved. Powered by Double Click Computer