การจัดโครงการอบรมผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปี 2565 (ดู : 16)
   
โครงการอบรมป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ (ดู : 21)
   
โครงการครอบครัวปลอดภัย รู้ทัน Covid-19 ประจำปี 2565 (ดู : 23)
 
ûͧǹͧ
к͡ҧἹлԹš§ҳ : ûͧͧ
ӹѡҹСâŢâͧҪ (ʢ.)
þѲҪ зǧҴ
ѭաҧ
ѺѧԴ繻ЪҪ ӹѡҹѴӹѡ¡Ѱ
. (ӹѡҹС͡)
ӹѡҹ .. - ӹѡҹСûͧѹлҺ÷بԵ觪ҵ
þҡ
ԡâŵӺͧ, ŷ, šäҤ кҸóٻ, ɰԨ
ǨҡԹѰ
ӹѡҹͧعʹѺʹعҧآҾ (.)
ҢŵŢѾ
ªǴáԨҡҹŢͧ˹ͧ
ɳ - Thailand Post ɳ
ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ หมู่ที่ 1
 
    เปิดอ่านไฟล์  
  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกEIT ปี2565
    อ่าน 148 ครั้ง (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลูโบ๊ะลาเซาะ หมู่ที่ 1 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร โครงการก่อสร้างอาคารประกอบ(ห้องประชุมและพักครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ร่มไ 
ประชาสัมพันธ์ อบต.ร่มไทร โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ต่อจากเดิม) 
คำสั่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง การแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนร้อนทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ฯ
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง กำหนดวัน สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
 
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายบ้านน้ำใส หมู่ที่ 3 ตำบลเกียร์ 
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.24-001 บ้านน้ำใส หมู่ที 
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายซอยสำราญ หมู่ที่ 5 บ้านสายบริษัท ตำบลเกียร์ 
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ โครงการซ่อมแซมถนนดินเดิม สายบ้านน้ำใสทะลุบ้านไอบือนา หมู่ที่ 3ตำบลเกียร์
ประชาสัมพันธ์ อบต.เกียร์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างมัสยิด หมู่ที่ 3 ทะลุภูเขาร้อย(ต่อเส
ผ้าคลุมผม (ดู:1721)
 
น้ำตกสาย...
น้ำตกไอร...
จุดชมวิว ...
 
 คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง ประจำปี 2565 
 คู่มือ การใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 คู่มือการประเมิน ITA การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 
 
  19 มิ.ย. 2565, 22:01:16 น.  (ดู  15:ตอบ 0)
  17 มิ.ย. 2565, 17:22:39 น.  (ดู  5:ตอบ 0)
  15 มิ.ย. 2565, 04:13:01 น.  (ดู  8:ตอบ 0)
  5 มิ.ย. 2565, 23:22:07 น.  (ดู  39:ตอบ 0)
  3 มิ.ย. 2565, 18:01:24 น.  (ดู  26:ตอบ 0)
  2 มิ.ย. 2565, 10:38:47 น.  (ดู  17:ตอบ 0)
  17 พ.ค. 2565, 19:43:52 น.  (ดู  68:ตอบ 0)
  17 พ.ค. 2565, 11:57:57 น.  (ดู  17:ตอบ 0)
  15 พ.ค. 2565, 15:11:11 น.  (ดู  28:ตอบ 0)
  29 เม.ย. 2565, 14:05:13 น.  (ดู  80:ตอบ 0)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมาโมง
ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 96190
โทร/โทรสาร 0-7370-9790 E-mail:mamong551623@hotmail.com
ดูแผนที่ Google Map